Handicap

Grundideen i Handicap er et løb, hvor alle deltagere kommer i mål samtidig.
For at opnå det, starter man forskudt, den langsomste først og den hurtigste til sidst.
Undervejs i løbet vil du således kunne se at deltagerne samles tættere og tættere, jo nærmere man kommer på målstregen.
Denne samling kan ske bag dig eller foran dig - afhængigt af hvordan du ror den dag,
i forhold til hvordan du roede under i dit bedste løb.
Note: De sammenlagte point gælder for det totale antal løb minus to (4 for 2020). Dette betyder, at hvis et medlem har været med til alle løb, vil de to gange med lavest antal point blive trukket fra. Dette vises med et tal i parantes.

Today's Date

Rohandicap 2020

Klik et navn for at se data

-

Officielle regler for handicap roning i Aalborg kajakklub pr. 1. maj 2019:

 • Hvis man ikke har deltaget det forrige år, har man i første løb et handicap på "0".
  • Har man deltaget sidste år, udregnes ens første handicap som forrige rosæsons tid/2
 • Hvis ens handicap plus ens rotid overstiger 43 minutter, udregnes der et nyt handicap
  • Handicappet bliver udregnet som en løbende midling givet som "forrige handicap" x 0.3 + "nyligt opnået handicap" x 0.7
 • Handicap bliver afholdt hver tirsdag kl 19:00 gældende fra 2. tirsdag i maj, til og med tirsdagen før Tour de gudenå
 • Løbet forgår fra Aalborg Kajakklub, ud til den gule special afmærkning/bøje ved Egholm færgen, der vendes altid bagbord rundt om bøjen og ligeledes bagbord rundt om bøjen ud for klubbens slingers. Turen roes 2 gange ca. 6 km. ialt.
 • Handicaproningen foregår i K1, K2, eller K4.
 • Det er ikke tilladt at hænge på både, der ikke er i konkurrence og det er deltagernes egen pligt at forhindre dette
 • Der tildeles point for placering ud fra antallet af gennemførte både. Med 30 gennemførte både, betyder det at nr. 1 får 30 point. Nr. 2 får 29 point... nr.30 får 1 point
 • Vinderen er den der opnår de fleste point sammenlagt i udgangen af året
  • De sammenlagte point gælder for det totale antal løb minus to. Dette betyder, at hvis et medlem har været med til alle løb, vil de to gange med lavest antal point blive trukket fra.
 • På dage med få deltagere kan der aldrig gives under 10 point. Hvis der kun er 2 både der gennemfører vil de altså få 10 og 9 point.
 • Hvis der er pointlighed mellem roere afgøres konkurrencen ved den bedste placering i finalen. I kampen om 1., 2. og 3. pladsen roes kun i enerkajak, eller faste mandskaber på finaledagen.
 • Mandskabsbåde er K2, eller K4 og herfor gælder særlige regler:
  • For faste mandskaber gælder reglen om at hvis dette ikke har opnået en tid forrige år, startes der på "0", ellers udregnes det første handicap som i K1
  • For ikke faste mandskaber kan deltagerne vælge at:
   • Optjene point i K1 baseret på den pågældende dag, i hvilket tilfælde der kan vælges mellem at:
    • Ikke opnå et nyt handicap i K1 baseret på ens handicap i mandskabsbåden, hvorved pointene deles i 2. Der rundes op til nærmeste hele tal.
    • Forbedre sin handicap tid, værende det opnåede i mandskabsbåden, og derved beholde alle mandskabets point
   • Opnå et totalt antal point på mandskabs båden, hvorved denne også opnår det vundne handicap
 • På dage med meget dåligt vejr, kan det aftales mellem deltagerne at der kun roes én omgang. Ens rotid bliver derefter udregnet baseret på ens opnåede tid x 2
 • Det er løbsledelsen, bestående af mindst én tidstager, der har den endegyldige dom i eventuelle tvister
 • På pøve: Det er selv op til deltageren hvornår vedkomne starter, men pointene vil altid blive udregnet baseret på placeringen givet af handicap + løbstid
  • Løbslederen vil foreslå en tid som det nærmeste hele minut opnået ved nedrunding
Today's Date

Løbehandicap

Klik et navn for at se data

-