Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen ser AAK's bestyrelse således ud:

  Formand:
Jakob Lindbjerg Buthler
Kontaktperson til: DKF, Andre klubber, Motionsrumsudvalg, børne-/breddeudvalg, og bådudvalg/reparationer
  Kasserer:
Heidi Corneliusen
Kontaktperson til:
  Bestyrelsesmedlem:
Michael Sandager
Kontaktperson til: 
  Bestyrelsesmedlem:
Morten Brandtoft
Kontaktperson til: 
  Bestyrelsesmedlem:
Jytte Hansen
Kontaktperson til:
  Bestyrelsessuppleant:
Kirsten Neve
Kontaktperson til:
  Bestyrelsessuppleant:
Elizabeth Garmin
Kontaktperson til: