Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen ser AAK's bestyrelse således ud:

  Formand:
Jakob Lindbjerg Buthler
Kontaktperson til: DKF, Andre klubber, Motionsrumsudvalg, børne-/breddeudvalg og bådudvalg/reparationer
  Kasserer:
Jacob Rubæk Holm
Kontaktperson til: Bogholderi, Skabsnøgler, Klubnøgler og stævneudvalg
  Bestyrelsesmedlem:
Peter Risbjerg
Kontaktperson til: Husforvalter, motorbåd/kran, plads/slingers, Trailer, svømmenøgler, køkken og hytteudvalg
  Bestyrelsesmedlem:
Heidi Corneliussen
Kontaktperson til: Private bådrum, Pokaler og Km-trøjer
  Bestyrelsesmedlem:
René Ravn
Kontaktperson til: Hjemmeside og Vendelboløb
  Bestyrelsessuppleant:
Nanna Overgård
Kontaktperson til: Havkajakudvalget, Fest/aktivitetsudvalg og Begynderinstruktionsudvalg
  Bestyrelsessuppleant:
Michael Sandager
Kontaktperson til: Kajakpoloudvalget