Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen ser AAK's bestyrelse således ud:

  Formand:
Jakob Lindbjerg Buthler
Kontaktperson til: DKF, Andre klubber, Motionsrumsudvalg, børne-/breddeudvalg, og bådudvalg/reparationer
  Kasserer:
Jacob Rubæk Holm
Kontaktperson til: Bogholderi, medlemsregister, klub- og skabsnøgler, hjemmeside, Vendelboløbet
  Bestyrelsesmedlem:
Michael Sandager
Kontaktperson til: Polo, havkajak, pokaler
  Bestyrelsesmedlem:
Morten Brandtoft
Kontaktperson til: Aktivitetsteam 
  Bestyrelsesmedlem:
Heidi Corneliusen
Kontaktperson til: Private bådrum, Hytteudvalg, Husforvalter
  Bestyrelsessuppleant:
Kirsten Neve
Kontaktperson til: Motorbåd, kran, plads, trailer
  Bestyrelsessuppleant:
Elizabeth Garmin
Kontaktperson til: Sponsorater og ansøgninger