Handelsbetingelser

Handelsbetingelser
Handelsbetingelser for Aalborg Kajakklub – Herefter kaldet Klubben

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser m.m. uden varsel. Alle priser m.m. på disse sider er opgivet eksklusiv moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

MEDLEMS VILKÅR
Medlemsvilkår fremgår af Klubbens vedtægter. Af paragraf 7 fremgår blandt andet: ”Medlemmer har pligt til forud rettidigt at indbetale kontingent. For eventuelle restancer vil der blive opkrævet morarenter. Ved fortsatte restancer og gæld til klubben, kan bestyrelsen tilbageholde de pågældendes kajakker og andre ejendele vedrørende kajaksporten. Kontingentrestancer ud over 2 måneder medfører tab af medlemsret.”
Aktive medlemmer betaler kontingent per halvår. Rettidig betaling er senest 1. februar (eller første efterfølgende hverdag) for første halvår og senest 1. august for andet halvår. For passive medlemmer er rettidig betaling af kontingent for et helt kalenderår 1. februar.
Du har mulighed for at tilmelde dit betalingskort på hjemmesiden, således at Klubben fremover automatisk må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Klubben. Du tilmelder dit kort via menuen i øverste højre hjørne.
Det anbefales, at du tilmelder dit betalingskort til automatisk trækning. Beløbet du skal betale for medlemskabet af Klubben trækkes så automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.
Klubben benytter Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Klubben, men hos Nets.
Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig accepterer du vore vilkår og du stopper dit medlemskab ved at kontakte klubben senest en måned før deadline for kontingentbetaling.

Hvis dit betalingskort udløber eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender Klubben en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på www.aalborgkajakklub.dk , klik på "Betalingskort".
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Klubbens hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab
Ønsker du ikke længere medlemskab af Klubben, skal du kontakte kassereren (fx via kontaktformularen på hjemmesiden) og bede om udmeldelse. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding. Se desuden Klubbens vedtægter.

MEDLEMMETS ANSVAR
Klubben forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til hjemmesiden og lukke nøglen til klubhuset ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller forenings systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.