COVID-19

COVID-19

På baggrund af DIFs forhandlinger med regeringen, og DKFs udmelding d. 9 Juni 2020, vil vi på det kraftigeste anmode alle medlemmer om at følge følgende henstillinger:

Hvis du har de mindste symptomer, så lad være med at ro! eller befinde dig på klubbens område.

Kære medlem,

Tak fordi du har været med til at komme godt igennem Corona krisen. Vi er ikke helt tilbage til normale tilstande endny, men efter den seneste udmelding fra regeringen, og derefter DIF, gælder nu følgende:

  • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal følges, der er sat sprit dispensere op i klubben.
  • Kajakpolo er så småt ved at starte op igen, og ungdomsroning er ved at geare op.
  • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juni 50 personer). Givet pladsens størrelse burde dette ikke være et problem.
  • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse, så længe der er skærpet opmærksomhed på at afstandskravende efterleves.
  • Toiletter, omklædning, og bad er nu åbnet, under forudsætning af at der ikke dannes kø. Vi opfordrer derfor medlemmer til at bruge faciliteterne lidt på skift.
  • Fælles arealet ovenpå er åbent, og det samme er køkkenet, dog under særlig fokus på rengøring.
  • Motionsrums åbning er vi i dialog med Aalborg herreroklub om da dette er et fælles rum.
  • Hytten er tilgængelig for klubbens medlemmer.

Erfaringen viser at der ikke er udstyr til at samle 50 mennesker samtidig, så tilmeldingen til handicap og kageroning ser vi ikke som nødvendigt ifht Corona.

Bestyrelsen følger løbende situationen og disse instruktioner vil løbende blive holdt opdateret, så tjek hjemmesiden inden du tager i klubben.