Begynderholds udvalg

Begynderholds udvalg

 

Aalborg Kajakklub

Oktober 2018

 

Kursusbeskrivelse for begynderkursus i turkajak.

Formål:

Kursus skal sætte eleven i stand til på betryggende måde at anvende klubbens materiel og færdes sikkert i kajak alene.

 

Indhold og færdigheder:

Kursisterne vil under kurset blive undervist i og tilegne sig færdigheder under roning, sikkerhed til søs og behandling af materiel. Der ud over aflægger kursisterne prøve i entringsprøve, makkerprøve, bjærgning af kajak og tømning af kajak.

 

Uddannelsesbevis:

Ved tilfredsstillende gennemførsel af kursus og efter at have roet min. 50 km udstedes uddannelsesbevis (IPP 2). Beviset er udstedt af Dansk kano og kajakforbund efter endt uddannelse. Efter frigivelse optages roeren i klubben med ret til at anvende klubbens materiel.

 

Kursusafvikling:

Der afvikles årligt 4 begynderhold:

 • 3 med kursusstart lørdag kl 10 i følgende uger: 20, 21, 22
  • Der skal her gennemføres 4 obligatoriske, samt et antal frivillige kursusdage for at opnå 50 km
 • 1 Turbohold uge 19 med kursusstart onsdag kl 18:30 løbene over 5 obligatoriske dage

 

Endelig dato for kursusafvikling vil blive meldt den enkelte kursist ultimo februar

 

Deltagere:

Der er 12 kursister pr. hold og alle skal inden kursusstart have indbetalt kursusgebyret og have aflagt en 600 m svømmeprøve.

Elever under 18 år kan kontakte ungdomsinstruktionsudvalget der træner hver mandag.

 

Praktiske oplysninger:

 • Mødestedet er Aalborg Kajakklub, Søsportsvej 10, 9000 Aalborg.
 • Der skal medbringes
  • Underskrevet svømmebevis.
  • Udfyldt blanket til medlemsregistrering.
  • Rotøj, skiftetøj, toiletgrej og håndklæde.